Külföldi állampolgárok házasságkötése Magyarországon

2019.07.16.

Gyakran szervezünk olyan esküvőket, amikor az egyik fél külföldi állampolgár. Abban az esetben, ha a pár hivatalos polgári szertartást szeretne Magyarországon, magát a házasságkötést egy engedélyezési folyamat előzi meg, melyhez többféle irat benyújtása szükséges. 

Ebben a posztban szeretném összefoglalni, hogy pontosan milyen iratokra van szükség és hogyan néz ki a folyamat. Több hasonló írás fellelhető az interneten, igyekszem kiegészíteni személyes tapasztalatokkal és külön kiemelni a kritikus pontokat, amikre érdemes odafigyelni.

Külföldi állampolgár házasságkötésének engedélyezése

A házasságkötési eljárás minden esetben az anyakönyvvezetőnél indul. A házasulóknak házasságkötési szándékukat, a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél - kihelyezett szertartás esetén ez azt jelenti, hogy abban a kerületben, városban, faluban stb. ahol az esküvői helyszín található, csak a területileg illetékes anyakönyvvezető eskethet egy adott helyszínen, nem lehet áthívni egy szomszédos kerületből - személyesen kell bejelenteniük, ahol a konkrét információkat megkapják.

Külföldi személy esetében a házasságkötéshez engedély szükséges. Nem magyar állampolgár Magyarországon kötendő házassága esetén a házasulók házasságkötési szándékának bejelentéséről felvett jegyzőkönyvet a szükséges mellékletekkel együtt az anyakönyvvezető terjeszti fel az illetékes megyei közigazgatási hivatalhoz. A jegyzőkönyv és a becsatolt külföldi és egyéb okiratok áttanulmányozása után a közigazgatási hivatal dönt a nem magyar állampolgár házasságkötésének engedélyezéséről. A döntést tartalmazó és a felterjesztett iratok visszaküldésre kerülnek az anyakönyvvezetőhöz. Az iratok anyakönyvvezetőhöz való visszaérkezésének időpontjától számított 30 nap várakozási idő letelte után köthetnek a házasulók házasságot.

Tájékoztatásul néhány fontos tudnivaló:

A házasságkötési szándék bejelentését a magyar házasuló egyedül is megteheti. Ez elvileg így van, a mi praxisunkban ezt még soha nem fogadta el egy anyakönyvvezető sem, mindig kérték a pár együttes jelenlétét, tehát a külföldi félnek is Magyarországra kell utaznia. Amennyiben a házasságkötési szándék bejelentésekor a külföldi házasuló is jelen van, és nem érti és beszéli a magyar nyelvet a házasulóknak kell tolmácsról gondoskodniuk. Tolmács nem lehet a házasulók egyenes ági rokona (szülő, nagyszülő, gyermek). A tolmácsnak okirattal kell igazolnia személyazonosságát és lakcímét.

A házasságkötéshez szükséges benyújtandó okiratok:

Az okiratokat a házasulóknak kell beszerezniük. Nagyon fontos, hogy minden okiratnak érvényesnek kell lennie a házasságkötés időpontjában és minden ország saját jogrendje szabályozza az érvényességet. Találkoztunk már 3 hónapig érvényes okirattal és 6 hónapig érvényessel is. Ez azért fontos, mert az érvényességi időn belül kell bejelentkezni az anyakönyvvezetőnél, nem érdemes korábban, hiszen akkor újra kell kezdeni az engedélyeztetési folyamatot, ha lejárt az okirat az esküvő előtt.

Külföldi házasuló részéről: 

 1. Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
 2. Tanúsítvány hiteles magyar fordításban és egyes országok tekintetében diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve hitelesítéssel (Apostille) ellátva. Arról, hogy a hitelesítésekre mely országok tekintetében van szükség az anyakönyvvezető ad tájékoztatást.
  • A Tanúsítványt kiadja: A külföldi házasuló államának illetékes hatósága. (Például: Külképviseleti szerv, anyakönyvvezető, a hatóság országonként változó.)
  • Tanúsítvány tartalma: mindkét házasuló neve, személyes adatai (születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve) külföldi házasuló neme, családi állapota, lakcíme, valamint annak igazolása, hogy a külföldi házasuló országa jogrendje szerint a magyarországi házasságkötésének nincs törvényes akadálya. A házasuló   személyes nyilatkozatával nem pótolható! Ha az adott ország nem ismeri a Tanúsítvány jogintézményét, erről állampolgárának igazolást ad ki.
  • Érvényességi ideje: általában hat hónap, de az adott ország ennél rövidebb időt is megállapíthat! A Tanúsítvány érvényességi ideje alatt a házasságot meg kell kötni, ellenkező esetben új tanúsítványt kell beszerezni.
 1. Lakbizonylat: Hiteles magyar fordításban, az állandó lakcím igazolása céljából a lakcímét nyilvántartó hatóságtól. Kizárólag akkor kell beszerezni, ha a házasuló állandó lakcíme nem szerepel a Tanúsítványában. Ezért kell figyelni arra, hogy a Tanúsítvány minden adatot tartalmazzon. Amennyiben a külföldi házasuló Magyarországon bevándorlási, letelepedési vagy EGT tartózkodási engedéllyel rendelkezik, a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója igazolja lakcímét. A lakcím igazolása a házasuló személyes nyilatkozatával nem pótolható!
 2. Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (bevándorlási vagy letelepedési engedély esetében a magyar okmányiroda által kiadott személyi igazolvány, - útlevél, - külföldi személyi igazolvány az EU tagállamok tekintetében stb.)
 3. Személyes nyilatkozat a külföldi házasuló részéről (Ez az, amit tőlünk még soha nem fogadott el egy anyakönyvvezető sem, hanem kérték a pár együttes jelenlétét a bejelentkezéskor): erre a nyilatkozatra akkor van szükség, ha a külföldi házasuló a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető előtt nem tud megjelenni. A személyes megjelenését a nyilatkozata pótolja. Hiteles magyar fordításban kell benyújtani.
 • A személyes nyilatkozat megtehető: közjegyző vagy anyakönyvvezető előtt.
 • A személyes nyilatkozat tartalma: Külföldi házasuló nyilatkozik arról, hogy Magyarországon házasságot kíván kötni, illetve kivel kíván házasságot kötni. Nyilatkozik továbbá arról, hogy legjobb tudomása szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs. A házasulók személyes adatait, külföldi fél lakcímét, családi állapotát, nemét, ebben a nyilatkozatban is fel kell tüntetni.

Magyar házasuló részéről:

 • Születési anyakönyvi kivonat: kiadja a születés helye szerinti anyakönyvvezető.
 • Családi állapot igazolás: kiadja a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartó-ja. Az igazolás 30 napig érvényes. Ezt még soha nem kérték egy párunktól sem!
 • Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni.
 • Lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni.

 További iratok:

 • Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota elvált, a jogerős bírósági bontóítéletet is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban.
 • Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota özvegy, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban.

A tájékoztatóból kiderül, hogy az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordítással ellátva lehet benyújtani az anyakönyvvezetőnek. Akkor beszélünk hiteles fordításról, ha a dokumentumot nemzetközi fordítói jogosultsággal rendelkező közjegyző vagy fordító iroda fordította. Aki külföldön fordíttatja le az okiratát, annak felhívom a figyelmét, hogy kizárólag olyan irodát vagy közjegyzőt bízzon meg a fordítás elvégzésével, aki rendelkezik a nemzetközi fordítói jogosultsággal és fordítása Magyarországon is elfogadható. Magyarországon - többek között- a hiteles magyar fordítást végzi: Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Budapest VI. Bajza utca 52. (OFFI)

Az OFFI-ban különböző határidőkre vállalják a fordítást, 24 órás a legrövidebb határidő, van 3 napos és 7 napos is. A fordítás ára annál magasabb, minél rövidebb határidőre kell kész lenniük. Érdemes figyelni erre, mert ha túlterheltek, nem mindig vállalják a 24 órás fordítást. A mi párjaink elküldik nekünk előre a fordíttatni való okiratokat, elintézzük a hiteles fordítást és a már kész, lefordított iratokkal mehetnek az anyakönyvvezetőhöz, akár több nap szabadságot is megspórolva a fordításra várással. 

Én leginkább azt szoktam javasolni, hogy a külföldi fél próbálja meg a Tanúsítványt az adott ország magyarországi nagykövetségének konzuli irodáján beszerezni. Telefonon tudnak felvilágosítást adni, hogy ennek a kiállításához milyen iratok beszerzése szükséges. A magyarországi követségeken mindig kétnyelvű Tanúsítványt állítanak ki és a magyar jogrend szerinti minden adatot belefoglalnak. Így nem szükséges a hiteles fordítás és a közigazgatási hivatal sem dobta még soha vissza hiánypótlásra. 

Még egy lényeges információ a végére. Magyarországon anyakönyvvezető nem eskethet idegen nyelven. Tehát magára a ceremóniára is szükséges a tolmács jelenléte, aki a külföldi félnek fordítja az anyakönyvvezető szavait.

 

Címkék: bejelentkezés szertartás anyakönyvvezető külföldi állampolgárok házasságkötése

Esküvői catering vagy saját konyhás helyszín? - 2. rész

2019.04.07.

Utolsó posztunkban a catering cégek munkáját igyekeztünk bemutatni, hiszen a saját konyha nélküli helyszíneken az ő segítségükkel tudjuk megvalósítani az esküvői vendéglátást. Annyi kérdés felmerült, olyan sok fontos témát nem érintettünk, hogy végül két részre bontottuk az anyagot. 

Miért is tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk? 

Számtalan tévhit, félinformáció kering a catering cégek munkájáról. Mi magunk is gyakran kapunk kérdéseket a pároktól arra vonatkozóan, hogy biztosan jó minőségű lesz-e az étel, ha catering cég biztosítja a vendéglátást, előfordul, hogy a helyszín választás előtt azt is kikötik, hogy nem dolgozhatunk olyan helyen, ahol nincsen saját konyha.

Bízom benne, hogy ha ezt a két posztot végigolvassátok, megnyugtató válaszokat kaptok és egy kicsit jobban beleláttok az esküvői vendéglátás szakmai oldalába. 

Segítségemre lesz ebben Jarek Csilla, a Waldorf Wedding senior sales managere, akivel átbeszéltük azokat a kérdéseket, amelyek a párok részéről is felmerülhetnek:

Milyen típusú felszolgálási módok lehetségesek esküvő esetén? Tapasztalataitok alapján melyik a legkedveltebb?

Az esküvőkön négyféle felszolgálási módot szoktunk alkalmazni: büfévacsora, összetett díszétkezés, BBQ vacsora, gálavacsora.

Büfévacsora: Kötetlen vacsora, a fogásokat büféasztalon tálaljuk, nagy választék, 3 órán át elérhető;

Összetett díszétkezéses vacsora: A büfévacsora „emeltebb” változata, keretet ad a vacsorának – az előételeket, leveseket felszolgáljuk, a többi fogás a büféasztalon foglal helyet, nagy választék, 3 órán át elérhető;

BBQ vacsora: Büfévacsora kiegészítve látvány grillezéssel, laza fiatalos jelleg, könnyedebb ételek, sok saláta, BBQ-ra jellemző főételek;

Gálavacsora: kötött étkezés, kb. 2 órán át egy helyben, a fogások egymás után kerülnek felszolgálásra tányérszervíz formájában.

waldorf-wedding.jpg

Ami nagyban befolyásolja a felszolgálási módot a Pár választásán túl: a helyszín adottságai, hinterland – catering háttér helyiség - lehetősége, az esküvő koncepciója. Például a Playa Luna-Mátyusháza puszta helyszínünkön koncepciónk a környezettudatosság, és természetközeliség, ezért a terítékben is ezt szeretnénk viszontlátni pálmalevél tányérok és tálalók használatával.

Tapasztalataink alapján a legkedveltebb felszolgálási forma az összetett étkezés. Nem is csoda, hisz, az elején valóban mindenki a Párra, Örömszülőkre tud figyelni a vacsora előtti beszédekkor, majd a főételek kezdésével a Pár és vendégeik már a könnyedebb, bulizósabb hangulatra válthatnak. 

waldorf-wedding02.jpg

Milyen szabályokat követtek az esküvői menük összeállításánál? Van-e olyan, amire különösen odafigyeltek esküvő esetén?

Erre a kérdésre egyben válaszolnék, de előtte szeretnék kitérni a welcome falatok és italok fontosságára. Sokan úgy gondolják, hogy „nemsokára vacsoráznak a vendégek, s rengeteg étel lesz, nincs rá szükség”. Ezt minden esetben meg szoktuk cáfolni. Ne felejtsük el, hogy mennyit utazott a vendég, mikor ebédelt utoljára, s nem utolsó sorban vendégszeretetről biztosít. Ez mind a Párra, mind a catering szolgáltatóra vonatkozik!

Általában – ha a Pár és a család igényei máshogy nem igénylik – azt szoktuk javasolni, hogy a menü tételsorai a következőket tartalmazzák: előételek, levesek, főételek, desszertek. Főételek tekintetében a menüsor tartalmazzon halat, szárnyasokat, sertést, marhát, és vegetáriánus ételt. Az előételeink és leveseink ajánlásainál is minden esetben megjelennek a vegetáriánus ételek is. Nemcsak a vegetáriánus étkezést tartók miatt, de akik a könnyedebb ételeket kedvelik, szintén megtalálják számításaikat. Desszertek tekintetében javaslatunk, hogy textúrában többféle típus jelenjen meg a büféasztalon (apró ízbombák, többfélét tud kóstolni a vendég). Persze, ezt még tudjuk kombinálni azzal, hogy a menyasszonyi torta milyen ízvilággal rendelkezik majd. 

waldorf-wedding04.jpg

Mi a helyzet az ételérzékeny és vegán vendégekkel, a különböző vallási előírásokkal az ételekre vonatkozóan? Nekik külön menüvel készültök?

A menüsoraink tételei mellett minden esetben jelezzük, hogy mely ételek glutén-, laktózmentesek, vegetáriánus, vagy vegán tételek. Tapasztalataink alapján minden esetben megkérdezzük, hogy pontosan a vegetáriánus vendég milyen tételeket fogyaszt, mert többféle vegetáriánus vendégszokással találkoztunk már. 

Természetesen, külön igény esetén egyedi menüvel szoktunk készülni a vendégnek. A vallási előírások is ide sorolhatóak, ebben az esetben egyedileg összeállított menüsorokkal dolgozunk.

Miért dolgoztok többféle italcsomaggal, mi közöttük a különbség? A röviditalok bevitelének mik a szabályai?

Többféle alap italcsomagot kínálunk a Párjainknak. Az eltérés az egyes csomagok között a borok és sörök minőségében rejlik. A második és harmadik csomag minőségben és fajtában többféle bort tartalmaz. Ezen felül készülünk a Pároknak rövidital- és koktélcsomaggal is. Ezen csomagjaink 8 órás korlátlan fogyasztást tartalmaznak. Csomag hosszabbításra természetesen van lehetőség, melyről előre nem kell rendelkezni, ezt elég csak az esküvő hajnalán a bankett vezetővel egyeztetni.

Amennyiben a Páros szeretné biztosítani a röviditalokat, abban az esetben dugódíjat számolunk fel, mely tartalmazza a behozott röviditalokhoz a megfelelő mennyiségű, minőségű, fajtájú poharakat, eszközöket és a felszolgálásukat. Ha a Páros szeretne koktélokat is fogyasztani a behozott italokból, ebben is tudunk segíteni, kiegészítő koktélcsomag formájában.

waldorf-wedding03.jpg

Divat még az éjféli büfé az esküvőkön? Ide milyen típusú ételeket ajánlotok?

Nem csak divat, de rengetek esküvős tapasztalat után, azt kell hogy mondjam, várják a kedves vendégek. S ne feledkezzünk meg arról, hogy az italok felszívódását is segíti. Persze, itt is közbeszólhat más ország szokása; pl. az amerikai esküvők általában éjfélkor véget érnek.

A magyar hagyományok szerinti töltött káposztán túl is van élet, attól függetlenül, hogy nagyon kedvelt tétel még a mai napig is. A különböző bárjaink: pástétom bár, hot-dog bár, pizza, kenyérlángos adhat egy kis változatosságot, illetve a külföldi vendégek is jobban megtalálják számításaikat.

Végezetül, mit javasolsz a jegyespároknak, mire figyeljenek, amikor catering céget választanak?

Talán, azt mondanám, hogy a saját elképzeléseiken túl próbálják megfogadni a szolgáltató szakmai javaslatait is, hisz minden esetben arra törekszünk, hogy az esküvő tökéletes minőségben és a megfelelő szakmai háttér biztosításával kerüljön lebonyolításra. 

Címkék: menü ital vacsora catering

Esküvői catering vagy saját konyhás helyszín? - 1. rész

2018.04.29.

Munkánk során sokszor dolgozunk együtt esküvői catering cégekkel. Azokon a helyszíneken, ahol nincsen saját konyha – ilyenek lehetnek például a kastélyok, a rendezvénytermek, a sátras esküvők – az esküvői vendéglátást catering cég segítségével valósítjuk meg.

Számtalan tévhit, félinformáció kering erről a témáról. Mi magunk is gyakran kapunk kérdéseket a pároktól arra vonatkozóan, hogy biztosan jó minőségű lesz-e az étel, ha catering cég biztosítja a vendéglátást, előfordul, hogy a helyszínválasztás előtt azt is kikötik, hogy nem dolgozhatunk olyan helyen, ahol nincsen saját konyha.

Ezzel a poszttal szeretném egy kicsit megmutatni a catering szakmai oldalát, eloszlatni a félreértéseket és megnyugtatni azokat a párokat, akik a jövőbeni esküvőjük vendéglátását így tervezik megoldani, hogy nincs mitől tartaniuk.

Segítségemre lesz ebben Jarek Csilla, a Waldorf Wedding senior sales managere, akivel átbeszéltük azokat a kérdéseket, amelyek a párok részéről is felmerülhetnek:

 Miben különbözik egy catering cég munkája egy rendezvényhelyszínen lévő fix konyhától?

A fix konyhával rendelkező helyszínekkel ellentétben kitelepült vendéglátás esetén fel kell építenünk egy teljes konyhát az adott helyszínre, biztosítva a szakmai hátteret, az egészségügyi- és jogszabályi előírások betartásával. Mindenképpen meg kell értenünk az étterem és a kitelepült catering közötti különbségeket, melyek a következők: eszköz háttér, helyszíni adottság, személyzeti háttér.

Ez egyben egy kihívás is, hisz olyan helyen kell minőségi cateringet biztosítanunk, mely nem ezt a célt szolgálja elsődlegesen – így például egy réten is olyan minőséget kell biztosítanunk, mint akár egy étteremben. Szóval a kitelepült vendéglátás egy összetett, komplex tevékenység – fontos a minden részletre kiterjedő tervezés. Ebben az esetben nincs az, hogy leugrom a raktárba eszközért, ha elfogyott.

waldorf02.jpg

Jogos-e a párok félelme hogy a saját konyhás helyszínen lévő ételek frissebbek, mint egy catering cég által felszolgáltak?

Címkék: konyha menü vendéglátás vacsora catering

A fények fontossága egy esküvőn - amikor a Kiscelli múzeum különleges esküvői helyszínné változik

2017.10.15.

Az esküvői előkészületek során sok minden fontos a pároknak. Legyen finom a vacsora, szép és stílusos a dekoráció, jó a zene, profi a fotós…de a fényekről gyakran kevés szó esik. Pedig a fények éppen olyan fontosak, mint a többi részlet. Varázslatossá tehetünk egy helyszínt, ha megfelelő fénytechnikát használunk, ha nem csak a mécsesek, gyertyák világítanak az asztalokon, hanem lágyan megvilágítjuk a falakat, az oszlopokat, fénnyel kiemeljük a főasztalt vagy bármilyen fontos részletet. A DJ vagy a zenekar által a tánctérre biztosított disco fények nem ezt jelentik, a dekorációs fények a helyszín minden részén megjelenhetnek, akár a teremben, akár kint a kertben, teraszon és nem csak a buli ideje alatt. A fotósoknak, filmeseknek ez hatalmas segítség, teljesen más hangulatú képek és film készül egy szépen bevilágított helyszínen mintha csak a lámpát kapcsolgatjuk le fel és villódzó fények keringenek a buliban.

Érdemes ebben tanácsot kérni a DJ-től, vagy egy fénytechnikustól mert a látványra a dekoráción túl a fények teszik fel a pontot.

Szeretnék Nektek megmutatni egy esküvőt, amit a Kiscelli múzeumban szerveztünk. Itt a fényeknek különösen jelentős szerepe van, mivel ez egy teljesen sötét és nagyon magas terem. Üresen kicsit nyomasztó, bevilágítva és berendezve viszont álomszép és talán az egyik legkülönlegesebb helyszín. Nagyon büszkék vagyunk erre az esküvőre, mivel a pár teljes bizalmát élveztük és sok mindenben, többek közt a fénytechnikában is teljesen szabad kezet kaptak a kollégáink.

Remélem Nektek is tetszik majd!  :- )

g2foto_1068_1.jpg

Címkék: dekoráció fények helyszín fényfestés

Néhány gondolat az exkluzív sátras esküvőkről…

2017.04.17.

A tavalyi szezonban olyan szerencsések voltunk, hogy két gyönyörű sátras esküvőt is megszervezhettünk. Szervező kolléganőimtől tudom, hogy mások is folyamatosan dolgoznak hasonlókon, ezért azt gondolom, hogy erre a típusú esküvőre egyre nagyobb az igény a párok részéről. Ezzel együtt azt is látom, hogy nem teljesen tiszta a kép a sátras esküvőkkel kapcsolatban. Mitől lehet más, mint egy belső helyszínen rendezett? Egyáltalán miért exkluzív egy ilyen esküvő és miben különbözik a hagyományos sátras vidéki lakodalmaktól? Milyen költségekkel jár? Sok-sok kérdést kapok rendszeresen a pároktól, ezért igyekszem ebben a posztban egy kicsit körbejárni a témát, remélem a segítségetekre leszek és választ tudok adni a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.

balaton_sator.jpg

Elegáns esküvői sátor marsala-arany-pezsgő színekben. Esküvőszervező: Beautiful Wedding Esküvőszervezés

Címkék: dekoráció zöld esküvő sátras esküvő esküvői sátor exkluzív sátor

Érdekel az esküvők világa, esetleg házasodni készülsz? Érdekes hírek, hasznos tanácsok egy esküvő­szervező tollából.