Külföldi állampolgárok házasságkötése Magyarországon

2019.07.16.

Gyakran szervezünk olyan esküvőket, amikor az egyik fél külföldi állampolgár. Abban az esetben, ha a pár hivatalos polgári szertartást szeretne Magyarországon, magát a házasságkötést egy engedélyezési folyamat előzi meg, melyhez többféle irat benyújtása szükséges. 

Ebben a posztban szeretném összefoglalni, hogy pontosan milyen iratokra van szükség és hogyan néz ki a folyamat. Több hasonló írás fellelhető az interneten, igyekszem kiegészíteni személyes tapasztalatokkal és külön kiemelni a kritikus pontokat, amikre érdemes odafigyelni.

Külföldi állampolgár házasságkötésének engedélyezése

A házasságkötési eljárás minden esetben az anyakönyvvezetőnél indul. A házasulóknak házasságkötési szándékukat, a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél - kihelyezett szertartás esetén ez azt jelenti, hogy abban a kerületben, városban, faluban stb. ahol az esküvői helyszín található, csak a területileg illetékes anyakönyvvezető eskethet egy adott helyszínen, nem lehet áthívni egy szomszédos kerületből - személyesen kell bejelenteniük, ahol a konkrét információkat megkapják.

Külföldi személy esetében a házasságkötéshez engedély szükséges. Nem magyar állampolgár Magyarországon kötendő házassága esetén a házasulók házasságkötési szándékának bejelentéséről felvett jegyzőkönyvet a szükséges mellékletekkel együtt az anyakönyvvezető terjeszti fel az illetékes megyei közigazgatási hivatalhoz. A jegyzőkönyv és a becsatolt külföldi és egyéb okiratok áttanulmányozása után a közigazgatási hivatal dönt a nem magyar állampolgár házasságkötésének engedélyezéséről. A döntést tartalmazó és a felterjesztett iratok visszaküldésre kerülnek az anyakönyvvezetőhöz. Az iratok anyakönyvvezetőhöz való visszaérkezésének időpontjától számított 30 nap várakozási idő letelte után köthetnek a házasulók házasságot.

Tájékoztatásul néhány fontos tudnivaló:

A házasságkötési szándék bejelentését a magyar házasuló egyedül is megteheti. Ez elvileg így van, a mi praxisunkban ezt még soha nem fogadta el egy anyakönyvvezető sem, mindig kérték a pár együttes jelenlétét, tehát a külföldi félnek is Magyarországra kell utaznia. Amennyiben a házasságkötési szándék bejelentésekor a külföldi házasuló is jelen van, és nem érti és beszéli a magyar nyelvet a házasulóknak kell tolmácsról gondoskodniuk. Tolmács nem lehet a házasulók egyenes ági rokona (szülő, nagyszülő, gyermek). A tolmácsnak okirattal kell igazolnia személyazonosságát és lakcímét.

A házasságkötéshez szükséges benyújtandó okiratok:

Az okiratokat a házasulóknak kell beszerezniük. Nagyon fontos, hogy minden okiratnak érvényesnek kell lennie a házasságkötés időpontjában és minden ország saját jogrendje szabályozza az érvényességet. Találkoztunk már 3 hónapig érvényes okirattal és 6 hónapig érvényessel is. Ez azért fontos, mert az érvényességi időn belül kell bejelentkezni az anyakönyvvezetőnél, nem érdemes korábban, hiszen akkor újra kell kezdeni az engedélyeztetési folyamatot, ha lejárt az okirat az esküvő előtt.

Külföldi házasuló részéről: 

 1. Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
 2. Tanúsítvány hiteles magyar fordításban és egyes országok tekintetében diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve hitelesítéssel (Apostille) ellátva. Arról, hogy a hitelesítésekre mely országok tekintetében van szükség az anyakönyvvezető ad tájékoztatást.
  • A Tanúsítványt kiadja: A külföldi házasuló államának illetékes hatósága. (Például: Külképviseleti szerv, anyakönyvvezető, a hatóság országonként változó.)
  • Tanúsítvány tartalma: mindkét házasuló neve, személyes adatai (születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve) külföldi házasuló neme, családi állapota, lakcíme, valamint annak igazolása, hogy a külföldi házasuló országa jogrendje szerint a magyarországi házasságkötésének nincs törvényes akadálya. A házasuló   személyes nyilatkozatával nem pótolható! Ha az adott ország nem ismeri a Tanúsítvány jogintézményét, erről állampolgárának igazolást ad ki.
  • Érvényességi ideje: általában hat hónap, de az adott ország ennél rövidebb időt is megállapíthat! A Tanúsítvány érvényességi ideje alatt a házasságot meg kell kötni, ellenkező esetben új tanúsítványt kell beszerezni.
 1. Lakbizonylat: Hiteles magyar fordításban, az állandó lakcím igazolása céljából a lakcímét nyilvántartó hatóságtól. Kizárólag akkor kell beszerezni, ha a házasuló állandó lakcíme nem szerepel a Tanúsítványában. Ezért kell figyelni arra, hogy a Tanúsítvány minden adatot tartalmazzon. Amennyiben a külföldi házasuló Magyarországon bevándorlási, letelepedési vagy EGT tartózkodási engedéllyel rendelkezik, a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartója igazolja lakcímét. A lakcím igazolása a házasuló személyes nyilatkozatával nem pótolható!
 2. Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (bevándorlási vagy letelepedési engedély esetében a magyar okmányiroda által kiadott személyi igazolvány, - útlevél, - külföldi személyi igazolvány az EU tagállamok tekintetében stb.)
 3. Személyes nyilatkozat a külföldi házasuló részéről (Ez az, amit tőlünk még soha nem fogadott el egy anyakönyvvezető sem, hanem kérték a pár együttes jelenlétét a bejelentkezéskor): erre a nyilatkozatra akkor van szükség, ha a külföldi házasuló a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető előtt nem tud megjelenni. A személyes megjelenését a nyilatkozata pótolja. Hiteles magyar fordításban kell benyújtani.
 • A személyes nyilatkozat megtehető: közjegyző vagy anyakönyvvezető előtt.
 • A személyes nyilatkozat tartalma: Külföldi házasuló nyilatkozik arról, hogy Magyarországon házasságot kíván kötni, illetve kivel kíván házasságot kötni. Nyilatkozik továbbá arról, hogy legjobb tudomása szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs. A házasulók személyes adatait, külföldi fél lakcímét, családi állapotát, nemét, ebben a nyilatkozatban is fel kell tüntetni.

Magyar házasuló részéről:

 • Születési anyakönyvi kivonat: kiadja a születés helye szerinti anyakönyvvezető.
 • Családi állapot igazolás: kiadja a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népességnyilvántartó-ja. Az igazolás 30 napig érvényes. Ezt még soha nem kérték egy párunktól sem!
 • Személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél). Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal lehet igazolni.
 • Lakcímét igazoló okirat: ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza a lakcímkártyát is be kell mutatni.

 További iratok:

 • Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota elvált, a jogerős bírósági bontóítéletet is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban.
 • Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota özvegy, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia. Idegen nyelvű irat esetében hiteles magyar fordításban.

A tájékoztatóból kiderül, hogy az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar fordítással ellátva lehet benyújtani az anyakönyvvezetőnek. Akkor beszélünk hiteles fordításról, ha a dokumentumot nemzetközi fordítói jogosultsággal rendelkező közjegyző vagy fordító iroda fordította. Aki külföldön fordíttatja le az okiratát, annak felhívom a figyelmét, hogy kizárólag olyan irodát vagy közjegyzőt bízzon meg a fordítás elvégzésével, aki rendelkezik a nemzetközi fordítói jogosultsággal és fordítása Magyarországon is elfogadható. Magyarországon - többek között- a hiteles magyar fordítást végzi: Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Budapest VI. Bajza utca 52. (OFFI)

Az OFFI-ban különböző határidőkre vállalják a fordítást, 24 órás a legrövidebb határidő, van 3 napos és 7 napos is. A fordítás ára annál magasabb, minél rövidebb határidőre kell kész lenniük. Érdemes figyelni erre, mert ha túlterheltek, nem mindig vállalják a 24 órás fordítást. A mi párjaink elküldik nekünk előre a fordíttatni való okiratokat, elintézzük a hiteles fordítást és a már kész, lefordított iratokkal mehetnek az anyakönyvvezetőhöz, akár több nap szabadságot is megspórolva a fordításra várással. 

Én leginkább azt szoktam javasolni, hogy a külföldi fél próbálja meg a Tanúsítványt az adott ország magyarországi nagykövetségének konzuli irodáján beszerezni. Telefonon tudnak felvilágosítást adni, hogy ennek a kiállításához milyen iratok beszerzése szükséges. A magyarországi követségeken mindig kétnyelvű Tanúsítványt állítanak ki és a magyar jogrend szerinti minden adatot belefoglalnak. Így nem szükséges a hiteles fordítás és a közigazgatási hivatal sem dobta még soha vissza hiánypótlásra. 

Még egy lényeges információ a végére. Magyarországon anyakönyvvezető nem eskethet idegen nyelven. Tehát magára a ceremóniára is szükséges a tolmács jelenléte, aki a külföldi félnek fordítja az anyakönyvvezető szavait.

 

Címkék: szertartás anyakönyvvezető külföldi állampolgárok házasságkötése bejelentkezés szertartásra

Érdekel az esküvők világa, esetleg házasodni készülsz? Érdekes hírek, hasznos tanácsok egy esküvő­szervező tollából.

Címkék


süti beállítások módosítása